האם

יש

בורא

לעולם?

חיפוש האמת

אדם נבון וצמא דעת, הרוצה לפצח את חידת קיומו ואת פשר קיומו של העולם, ניצב בפני מגוון עצום של תשובות, השערות וגישות, שהצטברו משך אלפי שנות היסטוריה אנושית.

איזו מהן היא הנכונה? מה היא האמת?

החקירה תוביל בסופו של דבר לשתי השקפות מנוגדות – התאיזם מצד אחד, הקובע את קיומו של בורא תבוני, למול האתאיזם, ששולל תפיסה זו.

ככל שנעמיק בחקירתנו, יתברר כי שאלת קיום הבורא היא השאלה הבסיסית ביותר בהבנת העולם, ורק בהתאם להכרעתה תשתלשלנה הכרעות ותשובות לכל מכלול השאלות, הספקות והתהיות.

נמצא, שבירור שאלת קיום הבורא, קובעת את האמת בכל תחום שהוא.

בירור זה, בין שהאדם מודע לכך בין שאינו מודע, הוא גורלי ביותר עבורו…

 • אם נניח שהבורא לא קיים, והאדם מקיים אורח חיים דתי על כל מגבלותיו, אין דבר מגוחך מזה. התנהגות זו היא לא רציונלית, ולחינם הוא מחמיץ מהנאות חיי החופש.
 • מאידך, אם הבורא קיים, והאדם אינו נותן דעתו לקיומו, ומנהל אורח חיים חופשי, אזי התנהגות כזו היא לא רציונלית, ולא עוד אלא בעצם זו טרגדיה ממש! שכן האדם "הנברא" יש לחייו משמעות והוא כלל לא שואף לברר מה היא, ובכך הוא מפסיד את העיקר, את אותה המטרה שבעבורה בא לעולם.

באותה מידה, שאלת קיום הבורא היא שאלה קריטית לכל אדם שרוצה להבין את העולם לאשורו.

 • הלא אם הבורא לא קיים, כל מה שנאמר כביכול בשם האל הוא פרי דמיונם של בני אדם, אין בכל הספרות הדתית אמת, וכל תפיסת העולם התאיסטית היא הבל הבלים.
 • אך אם הבורא קיים, כל עולם המחשבה האתאיסטי הוא עולם בדוי של שקר וכזב. מכלול השערות מדעיות, שנבנו כדי לשרת ולבסס השקפת עולם אתאיסטית, אין בהן ממש, שהרי הן עוסקות בפתרון בעיות שאינן קיימות במציאות.  

נמצא, שאף שבדרך כלל האדם אינו בוחר במודע את אורח חייו, ומטבעו אינו עוסק בחקר האמת, עדיין, משמעות חייו לטוב ולמוטב, תלויה בהכרעת שאלת קיום הבורא. גם מבחינה אינטלקטואלית הכרעה זו קובעת אם האדם מבין את העולם נכון או באופן שגוי.

לפיכך, נושא זה אינו אחד מיני רבים המתלווים לחיים, שאפשר לו לאדם לדון בהם או להתעלם מהם, כפי שמקובל לחשוב היום, אלא הוא מרכזי, גורלי ואקטואלי תמיד, וחובה על כל אדם בר דעת להעניק לבירור זה עדיפות עליונה, להקדיש לו מזמנו ולהשקיע בכך את מירב כוחותיו ויכולת מחשבתו.

ובכן, האם הבורא קיים?

תקציר

הספר מנתח באופן רציונלי את כלל הטיעונים בעד ונגד קיום הבורא, חוקר בצורה יסודית את מכלול השאלות המשתלשלות ומתלוות לדיון זה מכל הזוויות הנדרשות. בד בבד נעשה סדר באוסף עצום של דעות והשערות הקיימות בנידון מעולם המדע, הפילוסופיה ומחשבת ישראל.

הספר דן בנושא מרכזי אחד: מציאות הבורא, אך לשם כך הוא חוקר מאות תתי-נושאים מהצד התאולוגי, הפילוסופי והמדעי. כדי לבארם באופן ברור ועקבי הספר מחולק לארבע מערכות וארבעה נספחים.

הספר מחולק לארבע מערכות וארבעה נספחים

ארבעת המערכות

מערכה ראשונה

הבורא

תאיזם לעומת אתאיזם

בה מתברר הכרח קיומה של סיבה ראשונית בעלת תבונת-על לקיום העולם, והיא הבורא.

מערכה שנייה

הבריאה

התורה לעומת המדע

בה תתברר הדרך בה העולם נברא, ובהתאם תתיישבנה שלושת נקודות המחלוקת בין התורה למדע.

מערכה שלישית

הרציונל

התכלית לעומת המקרה

בה מוצג "מודל" של בריאה תבונית באופן רציונלי ומפורט, על כל מרכיבי המציאות הבסיסיים, דבר שמאפשר להעמידו במבחן אימות והפרכה.  

מערכה רביעית

הניסיון

המלכודת של אלוקים

בה מתבארת תכלית הבריאה, שבמסגרתה נמצאת תשובה מדוע אנשים משכילים מאמינים בדעות כוזבות, ואיך עולם שלם משתף פעולה עם עמדתם. 

ארבעת הנספחים

נספח 1

על קיומה של מציאות רוחנית

בו הוכחות על קיומה של מציאות רוחנית, דבר שיהווה בסיס לדיון רציונלי בנושא הבורא והבריאה.

נספח 2

מבוא להבנת העולם הרוחני

בו מתבאר מה היא רוחניות, מה הם מושגי היסוד של עולם רוחני, ומה הן ההשלכות של התפיסה הרוחנית.

נספח 3

על גבולות הידע המדעי

בו מתברר שהמדע אינו "כול-יודע", אינו "כל-יכול", לא מגלה אמת מוחלטת על המציאות והמתודה המדעית לא ישימה בכל תחום.

נספח 4

אבולוציה - אמת או שקר?

בו מתבאר שהשערת האבולוציה אינה עובדה מדעית.

חדשני

הספר חוקר את הנושא של קיום הבורא בכלים רציונליים ומקיף אותו מכל זווית נדרשת. 

להלן כמה מהנקודות החדשניות שמאפיינות את הספר.

 • הכרעת שאלת קיומו של הבורא תתבסס לא על ריבוי ראיות אלא על הוכחות הנוגעות בשורש השאלה עצמה, בצירוף ראיות ועוד כלים לוגיים נוספים כפי שמפורט בתחילת הספר.
 • הטיעונים להוכחת קיום הבורא בנויים באופן מחודש, מבוססים היטב ביחס לצורת הטיעונים המוכרים.
 • במקום הסבר חלקי, מפורד וחסר סדר מובא הסבר שלם, אחדותי ועקבי.
 • נעשה מחקר מעמיק וממצה הקובע את קיומו הוודאי של עולם רוחני, מוסברת מהותו ומושגי יסוד רוחניים הנכללים בו.
 • תפיסת "הבריאה התבונית" תוצג באופן מפורט, המאפשר להעמידה במבחן אימות והפרכה.
 • מתברר שפרשת בראשית מתארת בריאה של יסודותיו הרוחניים של העולם.
 • ייושבו כל הסתירות שישנן לכאורה בין התורה למדע, ע"י בירור "הבריאה" על כל שלביה.
 • מוצג מודל "הבריאה התבונית" המסביר את המציאות על שלל רבדיה, מהפיזיקליים ועד הפסיכולוגיים, כל זאת על בסיס יסודות רוחניים זהים. 
 • נחשפת חוקיות הציר המרכזי להבנת ההיסטוריה האנושית ותולדות התפתחותה הרוחנית, התרבותית והדתית.
 • יבואר מדוע האלוקים טומן "מלכודות" לכל אדם שרוצה לחקור את העולם…

חושף ומפריך

מגמת הספר לחשוף את האמת על העולם ולדחות את השקר. 

להלן כמה דוגמאות לקלישאות מוכרות שמתבררות בספר כלא נכונות.

 • מקובל לחשוב שלא ניתן להוכיח את אמיתת קיומו של הבורא.

אך האמת, שקביעה זו שרירותית ואידיאולוגית. ניתן בהחלט להוכיח בכלים לוגיים את אמיתת מציאות הבורא (ראה מערכה 1).

 • מקובל לחשוב שהמדע מוכיח שהבורא לא קיים.

אך האמת היא שלכל הישגי המדע אין שום קשר לבירור האמת על מציאות הבורא. המדע אינו אתאיסטי, כמו שהוא לא תאיסטי. המתודה המדעית אינה ישימה בשאלת קיומה של מציאות הבורא (ראה מערכה ראשונה, תחילת פרק 3).

 • מקובל לחשוב שהמדע מסביר את הטבע במלואו, ללא צורך לערב הסברים על-טבעיים.

אך האמת היא שהמדע לא מספק הסבר מוכח, שלם ועקבי, הקובע מה היא המציאות האמיתית (ראה נספח 1, נספח 3, נספח 4, מערכה 3).

 • מקובל לחשוב שתאוריית האבולוציה היא עובדה מדעית.

אך האמת היא שהאבולוציה אינה עובדה מדעית, אלא השערה שבאה לבסס בכלים מדעיים את האידיאולוגיה של האתיאיזם (ראה נספח 4, מערכה 2, פרק 5).

 • מקובל לחשוב שהעולם כולו הוא רק חומר, וכי די בחוקי פיזיקה כדי להבין את הטבע כולו.

אך האמת היא שאמיתת המטריאליזם לא הוכחה, לא בפילוסופיה ולא על ידי המדע. ואדרבה, על בסיס הפיזיקליזם באופן עקרוני לא ניתן לחקור ולהבין את מוצא היקום ואת קיומה של התודעה האנושית – שני תחומים מרכזיים בהבנת העולם (ראה נספח 1, מערכה ראשונה פרק 3, מערכה שניה פרק 2).

 • מקובל לחשוב שאין מציאות רוחנית.

אך האמת היא שניתן להוכיח באופן בלתי משתמע לשני פנים, שיש מציאות רוחנית (ראה נספח 1).

 • מקובל לחשוב שלא ניתן לנהל דיון רציונלי בנושא של בריאה תבונית.

אך האמת היא שניתן לדון באופן רציונלי על בריאה תבונית ואף אפשר להעמיד תפיסה זו במבחן אימות והפרכה (ראה מערכה 2 ומערכה 3).

 • יש שסבורים, שאם נקבל את הסבר הבריאה התבונית נחזור לימי ביניים, ללא הישגי טכנולוגיה מודרנית.

אך האמת היא שלהצלחה טכנולוגית אין כל קשר עם קביעת האמת על קיום הבורא (ראה סיכום בסוף מערכה שניה).

 • יש שחושבים שההנחה כי קיים בורא לעולם, היא קץ המדע.

אך האמת היא שלתואנה זו אין כל בסיס, לא בהיגיון ולא בעובדות. שום דבר אינו מונע מאנשי המדע לבנות בנין מדעי ולפתח טכנולוגיות שונות על בסיס ההנחה שקיים בורא לעולם, רק תפיסה אתיאיסטית אידיאולוגית מבקשת ליצור פחד שכזה (ראה מערכה שניה, פרק 1.5).

 • מקובל לחשוב שהתורה היא אויב המדע.

אך האמת היא להיפך, התורה מצווה לאנושות לכבוש את העולם, ולצורך כך לעסוק במדע ולפתח טכנולוגיה (ראה מערכה שניה, פרק 7).

 

אזהרה והמלצה

ספר זה דן בבירור אמיתת מציאות הבורא, נושא שאין דומה לו בעומקו, מורכבותו והיקפו. לכן, אם חפץ אתה – קורא יקר, להבין נושא זה לאשורו, אל לך לצפות למלאכת קריאה מהירה וקלה, הקדש זמנך למאמץ עיוני ולקריאת הספר כולו כסדר. קריאה סלקטיבית בספר זה אמנם יכולה לבאר נקודות מסוימות, אך היא לא תאפשר את תפיסתו הנכונה.

להבנת הספר, נדרש רצון כנה לברר את האמת, אך לא פחות מכך, נדרשת חשיבה לוגית מופשטת, אורך רוח להיצמד לקו חשיבה עד סוף הפרק ויכולת לחבר את הפרקים יחד למערכה אחת.

מומלץ לא למהר עם המסקנות, להרהר, להתבונן ולעיין שוב, הדברים עמוקים עד מאוד ומתבררים קמעה קמעה, עד להשלמת המהלך כולו.

על המחבר

אשר קושניר, פיזיקאי בהשכלתו, חוקר ומרצה שנים רבות במגוון ארגונים שונים ללימודי יהדות: "ערכים", "נפש יהודי", "תולדות ישורון", "מקצה הארץ" ועוד. בוגר ישיבות "אור שמח", "מיר" ומסגרות נוספות. כאיש חינוך לימד שנים במכון לב, ישיבת "אשרי האיש" ועוד מוסדות שונים. גר בירושלים, נשוי לחיה, אב לילדים וסב לנכדים.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.