מברכתו של הרה"ג הרב משה שפירא ז"ל

ידיעתו והבנתו של ידידי הרב אשר קושניר ישרים ועמוקים ויודע הוא להלביש הדברים בשפה ברורה וכך הוא קושר חבל בחבל ונימה בנימה עד שמגיע לאותה באר עמוקה שמימיה זכים וצלולים, ויש בדבריו קידוש שם שמיים, והרבה דברים למדנו יחד ונוכחתי לראות את תבונתו החודרת. לא נשאר לי אלא לברכו שיעשו דבריו פירות הילולים בלב שומעיהם ויתרבה כבוד שמים על ידו.

מברכתו של הרה"ג הרב אשר וייס שליט"א​

ספר זה משיב תשובה נכוחה ונכונה לקושיות וסתירות כביכול בין יסודות המדע ותורת ה' תמימה, ויש בו כדי לחזק את האמונה הטהורה באמיתת התורה ודברי חז"ל.

מחוות דעתו של פרופ' דורון אורבך​

זכות גדולה נפלה בחלקי לקבל לידי עותק ראשוני של הספר "מלכודת האמת" פרי חיבורו של הרב אשר קושניר, ולקרוא אותו בעיון. מדובר בחיבור חשוב ביותר. אמנם במשך השנים חוברו לא מעט ספרים שמטרתם חיזוק האמונה, ידיעת האמת בעולמינו, בכל זאת הספר העמוק הזה מהווה חיבור יוצא דופן. למיטב ידיעתי, עד עתה לא נכתב ספר המקיף ומעמיק בחקר מציאות הבורא ויחסי הגומלין שבין תורה ומדע כפי שנעשה בספר זה. הדברים מוגשים בבהירות ובצורה חד משמעית, והם קול האמת המהדהד בכל מרחב התפר שבין העולם האקדמי לעולם האמוני התורני.

חוויה עמוקה מאוד היתה לי לעבור פרק אחרי פרק בספרו המיוחד של הרב אשר קושניר - 'מלכודת האמת'. תחושתי בכל עת, היתה כשל אותו מטפס הרים המגלה מאחורי כל רכס גבנוני אופקים חדשים, נופי בראשית קסומים שלא דרכה בהם רגל אדם מעולם. שכן ספרכם זה, מלבד היותו מתן תשובה הולמת רחבה ומדוייקת לתיאוריות כפרניות שונות שמצאו להן בית אחיזה בקרב ציבורים רבים באקדמיה הכלל עולמית, הנקודה המיוחדת בו מאוד, היא אותה תפיסה אחדותית מקיפה שיצרתם בכל עקרונות האמונה היהודית על שלל חלקיה, כאשר הכל משתלב לו לפאזל אחד גדול, הנותן תמונה מלאה בכל תכלית הבריאה ומהותה. בעבודה שיטתית כזו לא פגשתי בספרים השונים העוסקים בתחום זה שיצאו לאור עד היום. אין ספק שספר זה, יתבצר לו מקום של כבוד בעולם הספר התורני והאקדמי כאחד.

זאת הפעם הראשונה שאני פוגש הסבר תורני על העולם בצורה כפי שזה מובא בספר "מלכודת האמת". קראת לזה "הגישה האחדותית", ואכן נראה שגישה זו היא היחידה שיכולה להסביר את המציאות בצורה אמיתית וגם ליישב את הסתירות בין תורה למדע. הספר בנוי במתודה ייחודית: מצד אחד נותן סקירה יסודית ואובייקטיבית של הגישות המדעיות, ומצד שני פורס בפני הקורא בשפה ברורה ונגישה את ההשקפה התורנית, כולל נושאים קבליים עמוקים ביותר. בעצם, הספר נותן לכל אדם כלים לשילוב בין העיסוק במחקר אקדמי או עבודה בהייטק לבין האמונה הדתית, מבלי צורך לחפש פשרות בשאלות ההשקפה שלכאורה נוגדות את הגישות המדעיות המקובלות. ההסבר איך נברא העולם החומרי, מה מקור לחוקים ויסודות החומריים בעולם, מהות הזמן, איך מסבירים את העובדות לטובת האבולוציה ועוד תופעות רבות – אלה רק חלק מהנושאים שאני מצאתי אותם חדשניים ולדעתי, לא ניתן למצוא אותם בשום ספר על תורה ומדע. נהניתי במיוחד ממערכה רביעית, כי רק אחרי שקראתי אותה הכל התחבר ביחד והבנתי מדוע קראת לספר "מלכודת האמת".

...אין הרבה ספרים ברמה גבוהה שעוסקים באמונה, שנכתבו ע”י אנשי מדע שיש להם את המומחיות להציג טיעונים לוגיים. אם נשווה את הספר הזה לספריו של הרב מיכי אברהם, הרי שספריו של אברהם מכילים כמויות עצומות של דיונים, וגולשים להמון דברים שמסביב. בעוד הספר הזה מדוייק ומסודר, ולכן לא צריכים הכשרה מיוחדת כדי לצלוח אותו מקצה לקצה...